ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

Καθετοποιημένο Εργαστήριο

"... η γονιδιωματακή ανάλυση ελλείψει ιστοπαθολογικής εκτίμησης
κινδυνεύει να δημιουργήσει θολά αποτελέσματα"

Μια ιστολογική εξέταση που έχει νόημα για τον κλινικό ιατρό καθώς και για τον ασθενή περιλαμβάνει έναν διαγνωστικό αλγόριθμο που ενσωματώνει τη συμβατική ιστοπαθολογία με την ανοσοϊστοχημεία και τις μοριακές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νόσο.

Γιατί να εμπιστευτείτε την Μικροδιαγνωστική;

Είναι θέμα ποιότητας και διαχείρισης

– οι ασθενείς αξίζουν το καλύτερο που μπορούμε να τους προσφέρουμε– η επιτυχής διαχείριση των ασθενών ξεκινά με μια διάγνωση ακριβείας (precision medicine),
ενώ εξατομικευμένη θεραπεία απαιτεί αξιόπιστες μοριακές εξετάσεις κλινικής χρησιμότητας
(individualized medicine)

– πρωτοπόροι στη διάγνωση & την μεταφραστική γονιδιωματική

– διότι συνδυάζουμε την μορφολογία (φαινότυπο) με τον γονότυπο

– την εικόνα του όγκου, με την έκφραση της πρωτεΐνης, με την μοριακή υπογραφή του

– εντός του ίδιου εργαστηρίου, μία ομάδα παθολογοανατόμων, μοριακών βιολόγων, ιστοτεχνολόγων

– διότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περιττές καθυστερήσεις μεταφοράς υλικού

– διότι διαχειριζόμαστε στρατηγικά το βιοδείγμα του ασθενή σε όλα τα στάδια εντός του εργαστηρίου μας

– γνωρίζουμε, γιατί παράγουμε τον κύβο παραφίνης, εγγυόμαστε αποφυγή σπατάλης του,
σωστό εμπλουτισμό του, άριστη μακροδιατομή, αξιόπιστη μοριακή υπογραφή

– εγγυόμαστε ελεγχόμενες συνθήκες αποθήκευσής του

– παρέχουμε ενιαία αναφορά αποτελεσμάτων, ενιαίο αρχείο δειγμάτων-γενετικού υλικού

Μοναδικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

01

Υψηλού επιπέδου αυτοματοποιημένη ροή εργασίας

02

Μοναδικό, αποκλειστικό, custom-made σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας της πορείας και εξέλιξης του δείγματος μέσα στο εργαστήριο:
• Barcode σήμανση (εκμηδένιση
προβλημάτων mismatch identification)
• Μακροφωτογράφηση
• Μικροφωτογράφηση

03

Παραγωγή κύβου παραφίνης, διάγνωση, πρόγνωση, πρόβλεψη εντός του εργαστηρίου

04

One-Touch επεξεργασία του κύβου παραφίνης (αποφυγή σπατάλης ιστού)

05

Δυνατότητα reflex testing
(μείωση χρόνου απόκρισης)

06

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος (EQA)

Μάθετε περισσότερα για τις Διαδικασίες Ποιότητας & Στρατηγικής Διαχείρισης του δείγματος, για τα πλεονεκτήματα της Μικροδιαγνωστικής

Στο καθετοποιημένο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής:

01Ο παθολογοανατόμος αποφασίζει για τη μέθοδο συλλογής και μονιμοποίησης του όγκου πριν από την εκχύλιση του DNA (DNA extraction) σύμφωνα με τις οδηγίες του CAP/NCCN
03Ο παθολογοανατόμος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την αξιολόγηση των μπλοκ παραφίνης του όγκου. Κρίνει ως προς το αν υπάρχει επαρκής ποσότητα και ποιότητα του όγκου που θα χρησιμοποιηθεί για εκχύλιση DNA. Σημειώστε ότι είναι αυτός που ήδη έχει πάρει τομές από τον όγκο, έχει παράγει περισσότερα του ενός μπλοκ παραφίνης και τον έχει διεξοδικά μελετήσει στο μικροσκόπιο, υπό την μορφή πλακιδίων. Η ποιότητα και ποσότητα του πρωτογενούς υλικού που θα τροφοδοτήσει την Real-Time PCR ή NGS πλατφόρμα έχει σημαντικές/καθοριστικές επιπτώσεις στην ευαισθησία και ακρίβεια του αποτελέσματος.
05Ο παθολογοανατόμος με τον μοριακό βιολόγο, μαζί συμμετέχουν ενεργά στην εργαστηριακή διαδικασία για όλες τις ογκολογικές μοριακές εξετάσεις. Τα δεδομένα των εξετάσεων αναλύονται και συζητούνται από κοινού από τον παθολογοανατόμο και τον μοριακό βιολόγο
07Ο χρόνος απάντησης μειώνεται σημαντικά αφού ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία στο τμήμα παθολογικής ανατομικής που παρείχε την ιστοπαθολογική διάγνωση.
02Ο παθολογοανατόμος προσδιορίζει την κατάλληλη πηγή από το υλικό του όγκου για την αξιολόγηση μιας μετάλλαξης. Υπάρχουν καρκίνοι στους οποίους αρκεί να γίνει μια μελέτη μετάλλαξης στο αρχειακό υλικό του πρωτοπαθούς όγκου, παρά την ύπαρξη μετάστασης, άρα την αποφυγή ανάγκης επανάληψης βιοψίας. Ιδιαίτερα αν έχει προηγηθεί χημειο-ακτινο-θεραπεία.
04Ο παθολογοανατόμος είναι υπεύθυνος για τον εμπλουτισμό των κυττάρων του όγκου σε ένα δείγμα ιστού-στόχου. Για να αυξηθεί η ευαισθησία της ανίχνευσης μιας μετάλλαξης, χρησιμοποιούμε μεθόδους εμπλουτισμού του εξεταζόμενου δείγματος με τεχνικές που απαιτούν από τον χρήστη να είναι εξοικειωμένοι με τη μικροσκοπία και την ιστοπαθολογία.
06Ο παθολογοανατόμος ενσωματώνει τα αποτελέσματα μιας μοριακής εξέτασης στην ιστολογική έκθεση, καταγράφοντας σημαντικές πληροφορίες (επάρκεια δείγματος, πως έγινε ο εμπλουτισμός, σε ποιόν κύβο παραφίνης από τους πολλούς του περιστατικού)
08Η Μικροδιαγνωστική διατηρεί στις εγκαταστάσεις της πλήρως ελεγχόμενο αρχείο διατήρησης και προστασίας του γενετικού υλικού (κύβος παραφίνης, αίμα, κυτταρολογικό υγρό) σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, όπως αυτό απαιτείται ανά περίπτωση
Η ενσωμάτωση της μοριακής διαγνωστικής στην ρουτίνα του παθολογοανατομικού εργαστηρίου σημαίνει πως το υλικό δεν χρειάζεται να μεταφερθεί εκτός του τμήματος.
Η δυνατότητα αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή καθώς:
01Δεν υπάρχουν περιττές καθυστερήσεις που συνδέονται με την ανάγκη αποστολής πλακιδίων ή μπλοκ παραφίνης, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον των ασθενών.
02Στην Μικροδιαγνωστική οι μοριακοί βιολόγοι που εκτελούν μια δοκιμή είναι εξοικειωμένοι με τα τελευταία κλινικά δεδομένα που σχετίζονται με τις μοριακές μεταβολές που εξετάστηκαν και τις περιπλοκές της ιστοπαθολογικής, κλινικής και θεραπευτικής σημασίας συγκεκριμένων μοριακών εξετάσεων, μέσω της στενής και άμεσης επαφής τους με την ομάδα παθολογοανατόμων
03Στην Μικροδιαγνωστική η ευθύνη για την τελική διάγνωση είναι σαφής και ξεκάθαρη
04Ο Παθολογοανατόμος έχει τον ρόλο του αγγελιοφόρου της πληροφορίας μεταξύ του μοριακού βιολόγου και του κλινικού ιατρού, εξασφαλίζοντας το σωστό τεστ, στον σωστό ασθενή, τον καταλληλότερο χρόνο
Έχει τον ρόλο του γενεσιουργού της ζωτικής τελικής παθολογικής διάγνωσης με προβλέψιμες πληροφορίες
Μια ιστοπαθολογική διάγνωση (ιστολογική εξέταση) βασίζεται

– στην μικροσκοπική ανάλυση του ιστού με την συμμετοχή πρόσθετων ειδικών τεχνικών (π.χ. ιστοχημικές, ανοσοϊστοχημικές και μοριακές εξετάσεις) και

σε κλινικά δεδομένα,

με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον ιστολογικό τύπο ενός όγκου και την αναφορά των δεδομένων πρόβλεψης/πρόγνωσης, με άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή των καταλληλότερων θεραπειών
Ποιοτικός Έλεγχος

Στην Μικροδιαγνωστική, από την παραλαβή του δείγματος, την θέσπιση διάγνωσης μέχρι και την ολοκλήρωση του μοριακού προφίλ ενός ασθενή, η διαδικασία διέπεται από τις αρχές της διασφάλισης της Ποιότητας στην διεξαγωγή όλων των επιμέρους εξετάσεων.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κάθε δείγμα:

  • Ιχνηλατείται πλήρως σε όλα τα στάδια επεξεργασίας εντός του εργαστηρίου της Μικροδιαγνωστικής
  • Πρωτοκολλείται με έναν μοναδικό αριθμό και έναν κωδικό barcode

Κάθε στάδιο της επεξεργασίας, το διαθέσιμο υλικό που προκύπτει  κατά την εκτέλεση πολλαπλών εξετάσεων, ο εκτελών την εκάστοτε διαδικασία (γραμματεία, ιστοτεχνολόγος, παθολογοανατόμος, μοριακός βιολόγος) αποτυπώνονται  λεπτομερώς στο status του περιστατικού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην Μικροδιαγνωστική, η διασφάλιση της ποιότητας όλων των εξετάσων που προσφέρονται επιτυγχάνεται  με την διεξαγωγή τακτικών εσωτερικών ελέγχων.

Αφορούν τις κάθετες  επιθεωρήσεις  όπου ελέγχεται η  εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας σε συγκεκριμένη εξέταση και η οποία περιλαμβάνει όλη την διαδικασία που εφαρμόζεται

και τις οριζόντιες  όπου επιθεωρείται η εφαρμογή  των Διαδικασιών/Οδηγιών που έχουν θεσπιστεί .

Η ομάδα διασφάλισης της ποιότητας  οργανώνει ακόμη την επαναδιάγνωση των ήδη ολοκληρωμένων περιστατικών από την ιατρική ομάδα με σκοπό τον έλεγχο της απαιτούμενης Επαναληψιμότητας και την Αναπαραγωγιμότητά τους.

Το σύνολο των διαπιστευμένων εξετάσεων  υπόκεινται σε διεργαστηριακούς ελέγχους  από Ευρωπαϊκους φορείς (LABQUALITY,ESP,UKNEQAS) σε συστηματική, ετήσια βάση, διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την διατήρηση του υψηλού επιπέδου όσων αφορά την διασφάλιση της  Ποιότητας στην διεξαγωγή του αποτελέσματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Τις περισσότερες φορές το υλικό-δείγμα που καλούμαστε να χειριστούμε είναι λίγο διότι έχει προκύψει από μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο (βιοψία δια βελόνης, παρακέντηση υγρού, κύβος παραφίνης με ελάχιστο υλικό).

Στο εργαστήριό μας οι Παθολογοανατόμοι ελέγχουν έγκαιρα αν το προς εξέταση υλικό είναι επαρκές. Αν ναι, τότε ακολουθείτε διαχειριστικός αλγόριθμος, με σκοπό να πετύχουμε

την διενέργεια πολλαπλών εξετάσεων στο υλικό (Ανοσοϊστοχημεία, real-time PCR, NGS) για να ελεγχθεί πλήρως το μοριακό προφίλ του όγκου σας (πρωτεϊνες, γονίδια, ιστολογικό Grading)

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, χειριζόμαστε το δείγμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την άσκοπη σπατάλη του:

  • Το δείγμα σας υπόκειται σε επεξεργασία μία φορά (και όχι επαναλαμβανόμενα), από έμπειρους ιστοτεχνολόγους, αφού πρώτα ελεγχθεί άμεσα η επάρκειά του από τον Παθολογοανατόμο, 
  • Λαμβάνεται υλικό διαδοχικά με τέτοιο τρόπο για την εξασφάλιση διάγνωσης, διενέργειας Ανοσοϊστοχημείας & μοριακών εξετάσεων.
  • Ακολουθούνται λεπτοί χειρισμοί εμπλουτισμού, προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποσότητας καρκινικών κυττάρων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, εργασία που εκτελείται από τους Παθολογοανατόμους.
  • Άμεσα ο μοριακός βιολόγος επεξεργάζεται το δείγμα σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με αλληλούχιση τελευταίας γενιάς (NGS) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων στα γονίδια που μας ενδιαφέρουν, ή με την μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε πιστοποιημένη πλατφόρμα, για τον έλεγχο της έκφρασης πρωτεϊνών του όγκου.

Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι χειρισμοί εμπλουτισμού του δείγματος, επικοινωνούμε με τον κλινικό σας ιατρό για να συζητήσουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις με σκοπό την άντληση της επιθυμητής πληροφορίας για την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας για εσάς. Ορισμένα παραδείγματα:

Διενέργεια εναλλακτικής εξέτασης (π.χ. Ανοσοϊστοχημείας αντί PCR, ή επιλογή Αλλληλούχισης Νέας Γενιάς NGS)
Διενέργεια Ανοσοϊστοχημείας αντί FISH (Φθορίζως In Situ Υβριδισμός)
Πιθανή λήψη αίματος αντί εξέτασης στον ιστό (υγρή βιοψία)
Πιθανή επιλογή λήψης νέας βιοψίας ή παρακέντησης

Η επεξεργασία του δείγματός σας γίνεται από έμπειρους Ιστοτεχνολόγους και Παθολογοανατόμους της Μικροδιαγνωστικής.

Οι μοριακές εξετάσεις διενεργούνται από Μοριακούς Βιολόγους.

Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων (ανοσοϊστοχημείας, μοριακών βιοδεικτών, κυτταρογενετικής) αξιολογούνται και ερμηνεύονται από τους Παθολογοανατόμους & Κυτταρολόγους της Μικροδιαγνωστικής με σκοπό την σύνταξη του τελικού Πορίσματος.

Οι Παθολογοανατόμοι και Μοριακοί Βιολόγοι συμμετέχουν συστηματικά σε εβδομαδιαία βάση σε Ογκολογικό Συμβούλιο, όπου όλες οι εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες συνδυάζουν τα ευρήματά τους, με στόχο την λήψη της βέλτιστης θεραπευτικής απόφασης για εσάς.

Μέσα από διαρκή επαφή και επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς σας (Ογκολόγο, Χειρουργό, Επεμβατικό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή κτλ.) και εντός πλαισίων Ογκολογικών Συμβουλίων (Διεπιστημονικές Συναντήσεις), αποφασίζεται η επιλογή της/των κατάλληλων μοριακών εξετάσεων, με βάση:

το διαθέσιμο δείγμα,
την ιστολογική διάγνωση,
την κυτταρολογική διάγνωση,
την συνολική κατάσταση υγείας,
το προγνωστικό προφίλ της νόσου

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart