ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
SomArray Breast Panel
Καρκίνος Μαστού

Επιλέγω το SomArray Breast Panel

Με το SomArray Breast επικεντρωνόμαστε στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 καθώς και σε 9 επιπλέον γονίδια που εμφανίζουν στατιστικά συχνότερα γενετική αστάθεια στον καρκίνο του μαστού.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση. Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω εξατομίκευσης των εξετάσεων.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Το πλήθος και το είδος των μεταλλάξεων που εξετάζονται, ενημερώνεται μέσα από μια δυναμική διαδικασία σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες. Θα πρέπει επομένως να αναγνωριστεί ότι υπάρχει η πιθανότητα η λίστα των γονιδίων στη φόρμα παραγγελίας να έχει μεταβληθεί (γονίδια που προστίθενται ή αφαιρούνται) κατά την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο.

Ποια είναι η κλινική χρησιμότητα της εξέτασης SomArray Breast?

Αν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού (διάγνωση βασισμένη σε ιστολογική εξέταση), είναι πιθανό να πληρούνται οι ενδείξεις για προσδιορισμό του μοριακού προφίλ του καρκίνου. Αυτός ο μοριακός έλεγχος έχει ως στόχο να ανιχνεύσει αν ο όγκος εμφανίζει μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRAC2, καθώς και σε άλλα 9 γονίδια στενά συσχετισμένα με τον καρκίνο μαστού.

Σύμφωνα με αναφορές του NCCN (National Comprehensive Cancer Network), ο καρκίνος του μαστού που φέρει μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 είναι υποψήφιος για θεραπεία με PARPis, ή αλλιώς αναστολείς PARP.

Οι κυριότερες ενδείξεις για την εξέταση SomArray Breast είναι:

 1. Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος μαστού [έχει προηγηθεί έλεγχος έκφρασης ορμονικών υποδοχέων (οιστρογόνα- ER, προγεστερόνη- PR), & του HER2, με την μέθοδο Ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε καρκινικό δείγμα εγκλεισμένο σε κύβο παραφίνης που βγήκε αρνητικός και στους τρεις βιοδείκτες].
 2. Μεταστατικός καρκίνος μαστού, αρνητικός στο HER2 (IHC)

Τι δείγμα χρειάζεται και πως διενεργείται το SomArray Breast στην Μικροδιαγνωστική;

Η εξέταση πραγματοποιείται στο υλικό βιοψίας ή ογκεκτομής (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

One touch προσέγγιση – Στρατηγική διαχείριση του δείγματος, Εξοικονόμηση χρόνου

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, χειριζόμαστε το δείγμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την άσκοπη σπατάλη του:

 • Το δείγμα σας υπόκειται σε επεξεργασία μία φορά (και όχι επαναλαμβανόμενα), από έμπειρους ιστοτεχνολόγους, αφού πρώτα ελεγχθεί άμεσα η επάρκειά του από τον Παθολογοανατόμο, 
 • Λαμβάνεται υλικό διαδοχικά με τέτοιο τρόπο για την εξασφάλιση διάγνωσης, διενέργειας Ανοσοϊστοχημείας & μοριακών εξετάσεων.
 • Ακολουθούνται λεπτοί χειρισμοί εμπλουτισμού, προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποσότητας καρκινικών κυττάρων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, εργασία που εκτελείται από τους Παθολογοανατόμους.
 • Άμεσα ο μοριακός βιολόγος επεξεργάζεται το δείγμα σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με αλληλούχιση τελευταίας γενιάς (NGS) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων στα γονίδια που μας ενδιαφέρουν, ή με την μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε πιστοποιημένη πλατφόρμα, για τον έλεγχο της έκφρασης πρωτεϊνών του όγκου.

Ποιες θεραπείες υφίστανται για τον καρκίνο του Μαστού;

Ο καρκίνος μαστού είναι τόσο μία τοπική-χειρουργική νόσος όσο και μία συστηματική νόσος, δηλαδή μία νόσος που μπορεί να προσβάλει διάφορα σημεία του οργανισμού. Στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού οι ογκολογικοί στόχοι είναι δύο:

1. Η εκρίζωση της νόσου από το μαστό

2. Η εκρίζωση της νόσου από τον οργανισμό

Ο πρώτος στόχος επιτυγχάνεται με το χειρουργείο και την ακτινοβολία.

Ο δεύτερος στόχος επιτυγχάνεται με τη συστηματική θεραπεία, δηλαδή με τα φάρμακα.

Η αρχική θεραπεία είναι συνήθως η χειρουργική που βάζει και την οριστική διάγνωση του καρκίνου με την ιστολογική εξέταση.

Σκοπός της χειρουργικής θεραπείας είναι η εξαίρεση του ολόκληρου του όγκου.

Η σωστή και  πλήρης αρχική χειρουργική επέμβαση έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου και πρέπει να γίνεται από ειδικό γιατρό, μαστολόγο, εξειδικευμένο στην χειρουργική του μαστού.

Ακολούθως απαραίτητη είναι η ΤΝΜ σταδιοποίηση [προσδιορισμός του μεγέθους του όγκου (Τ), ανίχνευση μετάστασης σε λεμφαδένες (Ν) και ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων σε άλλα όργανα (Μ)] που προσδιορίζεται κατά την Ιστολογική Εξέταση. Με βάση την τελευταία θα γίνει η κλινική σταδιοποίηση.

Εξέταση για τον προσδιορισμό αν ο όγκος εκφράζει Ορμονικούς Υποδοχείς (Οιστρογόνα, Προγεστερόνη), τον βιοδείκτη HER2 και τον δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67. Αυτή γίνεται με την μέθοδο της Ανοσοϊστοχημείας στο υλικό της Ιστολογικής Εξέτασης. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει την επιλογή θεραπείας από τον Ογκολόγο (Δες PredictArray Breast)

Η επιλογή θεραπείας καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους:

 • Την ιστολογική εξέταση
 • Την TNM σταδιοποίηση
 • Το αποτέλεσμα της εξέτασης για το αν ο όγκος εκφράζει τις ορμόνες ER, PR και τον βιοδείκτη HER2 (Δες PredictArray Breast)
 • Αν ο όγκος φέρει μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 (Δες SomArray Breast)

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την εξατομίκευση της θεραπείας σας, μετά την διάγνωση ή/και την χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

Τύπος Καρκίνου:

Καρκίνος Μαστού

Αναμονή για Αποτελέσματα:

2 εβδομάδες*

*Στην περίπτωση που απαιτηθεί εμπλουτισμός του υλικού θα σας ενημερώσουμε άμεσα

Συχνές Ερωτήσεις

Οι κυριότερες ενδείξεις για την εξέταση SomArray Breast είναι:

 1. Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος μαστού [έχει προηγηθεί έλεγχος έκφρασης ορμονικών υποδοχέων (οιστρογόνα- ER, προγεστερόνη- PR), & του HER2, με την μέθοδο Ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε καρκινικό δείγμα εγκλεισμένο σε κύβο παραφίνης που βγήκε αρνητικός και στους τρεις βιοδείκτες].
 2. Μεταστατικός καρκίνος μαστού, αρνητικός στο HER2 (IHC)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 23 22 72 και θα αναλάβουμε άμεσα να σας εξυπηρετήσουμε για την γρήγορη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριό μας

Μετρητοίς, με τραπεζική κάρτα ή με Online Διατραπεζική κατάθεση

Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της Μικροδιαγνωστικής είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η αυστηρή τήρηση των συνθηκών προστασίας του γενετικού σας υλικού και των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εξασφαλίζουμε πως οποιαδήποτε εξέταση διενεργηθεί γίνεται με την δική σας γνώση και συναίνεση και δεν κοινοποιούμε αποτελέσματα τηλεφωνικά.

Θέλω να κλείσω Ραντεβού για το SomArray Breast Panel

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, πατήστε Αποστολή και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα για την διενέργεια της εξέτασης


  Νέα / Άρθρα

  Το IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO 2020

  Άρθρο

  Η Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας ΕΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως το τεστ IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO…

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart