ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
SomArray Pancreas
Καρκίνος Παγκρέατος

Επιλέγω το SomArray Pancreas Basic

Με το SomArray Pancreas Basic επικεντρωνόμαστε στον έλεγχο έκφρασης των 4 πρωτεϊνών (ή γονιδίων) MMR/MSI (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) και της πρωτεϊνης HER2, ενώ μπορεί να προστεθεί στο πάνελ και ο ανοσοβιοδείκτης PD-L1.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση. Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω εξατομίκευσης των εξετάσεων.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Επιλέγω το SomArray Pancreas Broad

Με το SomArray Pancreas Broad επικεντρωνόμαστε στις 4 πρωτεϊνες (ή γονίδια) MMR/MSI (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), στα γονίδια BRCA1 & BRCA2, καθώς και σε επιπλέον 9 γονίδια που εμφανίζουν στατιστικά συχνότερα γενετική αστάθεια στον καρκίνο του παγκρέατος.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση. Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω εξατομίκευσης των εξετάσεων.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Το πλήθος και το είδος των μεταλλάξεων που εξετάζονται, ενημερώνεται μέσα από μια δυναμική διαδικασία σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες. Θα πρέπει επομένως να αναγνωριστεί ότι υπάρχει η πιθανότητα η λίστα των γονιδίων στη φόρμα παραγγελίας να έχει μεταβληθεί (γονίδια που προστίθενται ή αφαιρούνται) κατά την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο.

Ποια είναι η κλινική χρησιμότητα της εξέτασης SomArray Pancreas?

Αν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος (διάγνωση βασισμένη σε ιστολογική ή κυτταρολογική εξέταση), είναι πιθανό να πληρούνται οι ενδείξεις για προσδιορισμό του μοριακού προφίλ του καρκίνου. Αυτός ο μοριακός έλεγχος έχει ως στόχο να ανιχνεύσει αν ο όγκος εμφανίζει μεταλλάξεις σε γονίδια (BRCA1, BRCA2) ή διαταραχή της έκφρασης σε πρωτεΐνες (MMR/MSI), που εμφανίζουν στενή συσχέτιση με την ανάπτυξη καρκίνου του παγκρέατος.

Με βάση τον προσδιορισμό του μοριακού προφίλ, δίνεται η δυνατότητα στον Ογκολόγο να επιλέξει το βέλτιστο χημειοθεραπευτικό σχήμα, ή την ανοσοθεραπεία, αναλόγως το στάδιο του όγκου.

Υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του πάνελ με επιπλέον 9 γονίδια, με στόχο την ευρύτερη διερεύνηση του μοριακού προφίλ του όγκου. Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή.

Τι δείγμα χρειάζεται και πως διενεργείται το SomArray Pancreas στην Μικροδιαγνωστική;

Η εξέταση πραγματοποιείται στο υλικό βιοψίας ή ογκεκτομής (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική ή κυτταρολογική σας εξέταση.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

One touch προσέγγιση – Στρατηγική διαχείριση του δείγματος, Εξοικονόμηση χρόνου

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, χειριζόμαστε το δείγμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την άσκοπη σπατάλη του:

  • Ο κύβος παραφίνης τοποθετείται αν είναι εφικτό μία φορά στον μικροτόμο για την λήψη τομών ιστού, από έμπειρους ιστοτεχνολόγους.
  • Οι τομές ιστού αποκτώνται διαδοχικά με τέτοιο τρόπο για την εξασφάλιση διάγνωσης και διενέργειας Ανοσοϊστοχημείας αν απαιτηθεί.
  • Διασφάλιση διατήρησης τομών ιστού για περαιτέρω μοριακές εξετάσεις.
  • Οι παθολογοανατόμοι εκτελούν μικροδιατομή, προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποσότητας καρκινικών κυττάρων, αφαιρώντας όλα τα άλλα νεκρωτικά κύτταρα ή  φυσιολογικό ιστό, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
  • Άμεσα ο μοριακός βιολόγος επεξεργάζεται τον ιστό σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με αλληλούχιση τελευταίας γενιάς (NGS) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων στα γονίδια που μας ενδιαφέρουν.

Τύπος Καρκίνου:

Καρκίνος Παγκρέατος

Αναμονή για Αποτελέσματα:

SomArray Pancreas Basic 1 εβδομάδα*

SomArray Pancreas Broad 2 εβδομάδες*

*Στην περίπτωση που χρειαστεί εμπλουτισμός του δείγματος θα σας ενημερώσουμε άμεσα

Συχνές Ερωτήσεις

Αν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος (διάγνωση βασισμένη σε ιστολογική ή κυτταρολογική εξέταση), είναι πιθανό να πληρούνται οι ενδείξεις για προσδιορισμό του μοριακού προφίλ του καρκίνου. Αυτός ο μοριακός έλεγχος έχει ως στόχο να ανιχνεύσει αν ο όγκος εμφανίζει μεταλλάξεις σε γονίδια (BRCA1, BRCA2) ή διαταραχή της έκφρασης σε πρωτεΐνες (MMR/MSI, HER2, PD-L1), που εμφανίζουν στενή συσχέτιση με την ανάπτυξη καρκίνου του παγκρέατος.

Με βάση τον προσδιορισμό του μοριακού προφίλ, δίνεται η δυνατότητα στον Ογκολόγο να επιλέξει το βέλτιστο χημειοθεραπευτικό σχήμα, ή την ανοσοθεραπεία, αναλόγως το στάδιο του όγκου

Η εξέταση πραγματοποιείται στο υλικό βιοψίας ή ογκεκτομής (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική ή κυτταρολογική σας εξέταση.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 23 22 72 και θα αναλάβουμε άμεσα να σας εξυπηρετήσουμε για την γρήγορη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριό μας

Μετρητοίς, με τραπεζική κάρτα ή με Online Διατραπεζική κατάθεση

Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της Μικροδιαγνωστικής είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η αυστηρή τήρηση των συνθηκών προστασίας του γενετικού σας υλικού και των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εξασφαλίζουμε πως οποιαδήποτε εξέταση διενεργηθεί γίνεται με την δική σας γνώση και συναίνεση και δεν κοινοποιούμε αποτελέσματα τηλεφωνικά.

Θέλω να κλείσω Ραντεβού για το SomArray Pancreas

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, πατήστε Αποστολή και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας


Νέα / Άρθρα

Το IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO 2020

Άρθρο

Η Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας ΕΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως το τεστ IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart