ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
ColonArray Panel
Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Επιλέγω να κάνω το ColonArray Basic

Ελέγχονται συνολικά 7 γονίδια & πρωτεΐνες

Με το ColonArray Basic επικεντρωνόμαστε στα 3 γονίδια και στις 4 πρωτεϊνες (MMR) που εμφανίζουν στατιστικά συχνότερα γενετική μεταλλαγή και αστάθεια στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Το πάνελ αποτελείται από τα KRAS, NRAS, BRAF, MMR/MSI (MLH1, MSH2, PMS2, MSH6)

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση. Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω εξατομίκευσης των εξετάσεων.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Επιλέγω να κάνω το ColonArray Broad

Ελέγχονται συνολικά 28 γονίδια & πρωτεΐνες

Με το ColonArray Broad εκτός από τα προαναφερθέντα 3 γονίδια και 4 πρωτεΐνες του Basic, προστίθενται στο πάνελ επιπλέον 19 γονίδια και 2 πρωτεΐνες, προς έλεγχο παρουσίας μεταλλάξεων και status πρωτεϊνικής έκφρασης, παρέχοντας ένα ακόμα αναλυτικότερο και ευρύ μοριακό προφίλ του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση. Υπάρχει η δυνατότητα της περαιτέρω εξατομίκευσης των εξετάσεων.

Ποια είναι η κλινική χρησιμότητα του ColonArray Basic & Broad;

Με την ανάλυση πολλών γονιδίων και πρωτεϊνών ταυτόχρονα, η εν λόγω εξέταση προσφέρει ένα αναλυτικό μοριακό προφίλ του καρκίνου του παχέος εντέρου, βάση του οποίου ο κλινικός σας ιατρός (ογκολόγος) θα επιλέξει την βέλτιστη θεραπεία για εσάς εξατομικευμένα.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να φέρει μεταλλάξεις στα γονίδια KRAS, NRAS, BRAF, PTEN, PI3K, HER2 και να εμφανίζει μικροδορυφορική αστάθεια στα γονίδια MLH1, MSH2, PMS2, MSH6.

Έναντι αυτών των γενετικών ανωμαλιών υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές θεραπείες (στοχευμένη θεραπεία). Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων ή εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ανοσολογική, αμυντική απάντηση του οργανισμού έναντι του καρκίνου.

Πως διενεργείται το ColonArray και PredictArray Colon στην Μικροδιαγνωστική;

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο χειρουργικό παρασκεύασμα (κύβοι παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση. Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, ο παθολογοανατόμος επιλέγει τον καταλληλότερο & αντιπροσωπευτικότερο κύβο παραφίνης, εξασφαλίζοντας πως το καταλληλότερο δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για τις εξετάσεις. Ελέγχονται ποιοτικοί και ποσοτικοί παράμετροι.

One touch προσέγγιση – Στρατηγική διαχείριση του δείγματος, Εξοικονόμηση χρόνου

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, χειριζόμαστε το δείγμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την άσκοπη σπατάλη του:

 • Ο κύβος παραφίνης τοποθετείται αν είναι εφικτό μία φορά στον μικροτόμο για την λήψη τομών ιστού, από έμπειρους ιστοτεχνολόγους.
 • Οι τομές ιστού αποκτώνται διαδοχικά με τέτοιο τρόπο για την εξασφάλιση διάγνωσης και διενέργειας Ανοσοϊστοχημείας αν απαιτηθεί.
 • Διασφάλιση διατήρησης τομών ιστού για περαιτέρω μοριακές εξετάσεις.
 • Οι παθολογοανατόμοι εκτελούν μικροδιατομή, προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποσότητας καρκινικών κυττάρων, αφαιρώντας όλα τα άλλα νεκρωτικά κύτταρα ή  φυσιολογικό ιστό, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
 • Άμεσα ο μοριακός βιολόγος επεξεργάζεται τον ιστό σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με αλληλούχιση τελευταίας γενιάς (NGS) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων στα γονίδια που μας ενδιαφέρουν, ή με την μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε πιστοποιημένη πλατφόρμα.

Το πλήθος και το είδος των μεταλλάξεων που εξετάζονται, ενημερώνεται μέσα από μια δυναμική διαδικασία σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες. Θα πρέπει επομένως να αναγνωριστεί ότι υπάρχει η πιθανότητα η λίστα των γονιδίων στη φόρμα παραγγελίας να έχει μεταβληθεί (γονίδια που προστίθενται ή αφαιρούνται) κατά την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο.

Σε ποιους καρκίνους απαντάται η MSI (μικροδορυφορική αστάθεια);

Η MSI συναντάται συχνότερα στο καρκίνου του παχέος εντέρου και στον καρκίνο του ενδομητρίου. MSI έχει επίσης παρατηρηθεί και στον καρκίνο τραχήλου μήτρας, καρκίνο στομάχου, στο γλοιοβλάστωμα, μελάνωμα, καρκίνο ωοθηκών, καρκίνο προστάτη.

Τύπος Καρκίνου:

Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Αναμονή για Αποτελέσματα:

ColonArray Basic 1 εβδομάδα*

ColonArray Broad 2 εβδομάδες*

PredictArray Colon 4 ημέρες*

Immunoscore 2 εβδομάδες

*Στην περίπτωση που χρειαστεί εμπλουτισμός του δείγματος για την εξασφάλιση επιτυχούς διεξαγωγής του αποτελέσματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Συχνές Ερωτήσεις

Με την ανάλυση πολλών γονιδίων και πρωτεϊνών ταυτόχρονα, η εν λόγω εξέταση προσφέρει ένα αναλυτικό μοριακό προφίλ του καρκίνου του παχέος εντέρου, βάση του οποίου ο κλινικός σας ιατρός (ογκολόγος) θα επιλέξει την βέλτιστη θεραπεία για εσάς εξατομικευμένα.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να φέρει μεταλλάξεις στα γονίδια KRASNRASBRAFPTENPI3KHER2 και να εμφανίζει μικροδορυφορική αστάθεια στα γονίδια MLH1MSH2PMS2MSH6.

Έναντι αυτών των γενετικών ανωμαλιών υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές θεραπείες (στοχευμένη θεραπεία). Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων ή εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ανοσολογική, αμυντική απάντηση του οργανισμού έναντι του καρκίνου.

Η εξέταση πραγματοποιείται στο υλικό βιοψίας ή ογκεκτομής (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση.

 Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής, Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Η ανάλυση MSI/MMR έχει σημαντική κλινική χρησιμότητα για τους ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Χρησιμοποιείται για

 1. τον προσδιορισμό της πρόγνωσης ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ,
 2. την αναγνώριση ασθενών με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κληρονομικού μη πολυποδιακού καρκίνου του παχέος εντέρου (σύνδρομο Lynch),
 3. για την ανταπόκριση σε θεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι βιοδείκτες Amphiregulin (AREG) και Epiregulin (EREG) ανήκουν στην οικογένεια των ligands του EGFR. Δεν εκφράζονται  στο φυσιολογικό βλεννογόνο του παχέος εντέρου, ενώ εκφράζονται τόσο στα αδενώματα όσο και στα αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου.

 1. Μελέτες απέδειξαν ότι η υπερέκφραση των εν λόγω βιοδεικτών σχετίζεται με ανταπόκριση σε EGFR-targeted θεραπείες (στοχευμένη θεραπεία).
 2. Επιπρόσθετα, υψηλή έκφραση της EREG στο μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό βιοδείκτη ευνοϊκής έκβασης.

Η εξέταση πραγματοποιείται στο υλικό βιοψίας ή ογκεκτομής (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση.

 Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής, Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας. Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 23 22 72 και θα αναλάβουμε άμεσα να σας εξυπηρετήσουμε για την γρήγορη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριό μας

Με τραπεζική κάρτα, τραπεζική κατάθεση, ή Online διατραπεζική κατάθεση

Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της Μικροδιαγνωστικής είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η αυστηρή τήρηση των συνθηκών προστασίας του γενετικού σας υλικού και των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εξασφαλίζουμε πως οποιαδήποτε εξέταση διενεργηθεί γίνεται με την δική σας γνώση και συναίνεση και δεν κοινοποιούμε αποτελέσματα τηλεφωνικά.

Θέλω να κλείσω Ραντεβού για το ColonArray Panel, PredictArray Colon & Immunoscore

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, πατήστε Αποστολή και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα για την διενέργεια της εξέτασης


  Νέα / Άρθρα

  Το IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO 2020

  Άρθρο

  Η Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας ΕΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως το τεστ IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO…

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart