ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
OncoPredict PrimArray & OncoDx PrimArray
Καρκίνος Αγνώστου Πρωτοπαθούς εστίας (CUP)

Επιλέγω το OncoPredict PrimArray

To OncoPredict PrimArray αποτελεί ένα επιλεκτικό πάνελ για τον Καρκίνο Αγνώστου Πρωτοπαθούς εστίας, που περιλαμβάνει

 1. την ανίχνευση 409 γονιδίων, μεταλλάξεις των οποίων συνδέονται με καρκίνους διαφόρων οργάνων.
 2. Τον προσδιορισμό μικροδορυφορικής αστάθειας MMR/MSI του όγκου
 3. Τον υπολογισμό του ΤΜΒ (Μεταλλαγμένο Φορτίο του Όγκου – Tumor Mutational Burden)
 4. Την ανίχνευση έκφρασης του ανοσοβιοδείκτη PD-L1

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση

Επιλέγω το OncoDx PrimArray

Το OncoDx PrimArray αποτελεί μια διαγνωστική εξέταση που βασίζεται σε διαγνωστικό ανοσοϊστοχημικό αλγόριθμο και αφορά περιπτώσεις ασθενών με Καρκίνο Άγνωστης Πρωτοπαθούς εστίας (CUP). Ο εν λόγω αλγόριθμος είναι πλήρως συμβατός με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), σύμφωνα με τις οποίες ο παθολογοανατόμος της Μικροδιαγνωστικής χρησιμοποιεί συγκεκριμένα αντισώματα ανοσοϊστοχημείας (IHC), έχοντας ως μοναδικό στόχο την προσπάθεια διάγνωσης. Με έναν τέτοιο διαγνωστικό αλγόριθμο καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της πρωτοπαθούς εστίας του όγκου (πρωτοπαθής εντόπιση, εστία προέλευσης του μεταστατικού όγκου).

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Συμβουλευτείτε τον Ογκολόγο σας για την βέλτιστη για εσάς επιλογή και εξατομίκευση

Ποια είναι η κλινική χρησιμότητα του OncoPredict PrimArray;

Σε κάθε περίπτωση CUP, τα κλινικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα θα συμβάλλουν στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής επιλογής. Η ιστολογική εξέταση  και η πιθανή ανεύρεση γονιδιακών μεταλλάξεων (προσδιορισμός του μοριακού προφίλ του όγκου) θα βοηθήσουν τον Ογκολόγο να επιλέξει την βέλτιστη δυνατή θεραπεία (στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία έναντι χημειοθεραπείας, ή συνδυασμούς των ανωτέρω).

Ποια είναι η κλινική χρησιμότητα του OncoDx PrimArray;

Το OncoDx PrimArray διενεργείται για να τεθεί η διάγνωση του όγκου.

Στην περίπτωση που ο όγκος γίνει αντιληπτός μόνο ως μετάσταση σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος (π.χ. λεμφαδένες), είναι ζωτικής σημασίας να γίνει:

 1. Λήψη βιοψίας από το σημείο μετάστασης (core biopsy ή FNAB, ή EBUS)
 2. Ιστολογική εξέταση ή κυτταρολογική εξέταση με cell block
 3. Ενδελεχής ανοσοϊστοχημικός έλεγχος στο υλικό βιοψίας

ώστε να τεθεί η ιστολογική ή κυτταρολογική διάγνωση.

Η ιστολογική/κυτταρολογική διάγνωση έχει ως σκοπό να καθορίσει:

 1. τον ιστολογικό τύπο του όγκου (καρκίνωμα, σάρκωμα, μελάνωμα, λέμφωμα)
 2. Τον ιστολογικό υπότυπο του όγκου (αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο, βλεννώδες καρκίνωμα, καρκινοσάρκωμα, μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα, νευροενδοκρινές καρκίνωμα κτλ.)

Η ταυτοποίηση του όγκου είναι ύψιστης σημασίας διότι θα καθορίσει την χειρουργική, ακτινοθεραπευτική, φαρμευτική θεραπευτική επιλογή, καθώς θα δώσει και μία γενική εικόνα της βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου.

Η Μικροδιαγνωστική διαθέτει την πλέον ενημερωμένη βιβλιοθήκη αντισωμάτων ανοσοϊστοχημείας (βλ. πίνακα), με βάση την οποία εξασκεί τον διαγνωστικό αλγόριθμο.

Ο διαγνωστικός αλγόριθμος δεν περιλαμβάνει περισσότερα των 10-12 αντισωμάτων, ανάλογα την περίπτωση.

CD4 CD8 CD56 CD57 CD45RO CD16 CD68 CD34 CD10 CD20
CD3 CD30/Ki1 CD45RA CD45/LCA CD5 CD19 CD5ob CD23ob CD23 CD15
CD79a CD33 CD31 CK18/8 κ λ K ob λ ob PSA HMB45
CDAE1/AE3 VIMENTIM DESMIN SMA S100 EMA CEA GFAP SYNAPTO P53
ER PR HER2 Ki67 EGFR ECADHERIN CK5/6 CK7 CK20 CYTOCER
CK34BE12 CKIT/CD117 GCDFP15 CDX2 a-INHIBIN TTF1 PLAP THYROGLOB MPO/MYELO NSE
AMACR BCL2 BCL6 CHROMO HAIRYCELL CYCLIND1 CD99 LYSOZYME MelanA P63
CK8 CALCITONIN CYTMNF OSTEONECTIN TOPOISOMERASE HCG CMV GLYCOPHORIN MUM1 MUM1ob
UROPLAKIN CK34P63 VWF/FV8 CA125 MyF4 CA19-9 VILLIN CALRETININ h-CALDESMON FLEX/HEPATOCYTE
SMOOTHELIN P120 CK19 MUC5AC COLLAGENIV DOG1 D22 Bob1 NAPSIN A Mast cell tryptase
Glypican 3 TdT WT1 D2-40 MLH1 MSH2 PMS2 MSH6

Τι δείγμα χρειάζεται & πως γίνονται τα OncoPredict & OncoDx PrimArray στην Μικροδιαγνωστική;

Οι εξετάσεις OncoPredict & OncoDx PrimArray πραγματοποιούνται στο χειρουργικό παρασκεύασμα (κύβοι παραφίνης) ή στο υλικό βιοψίας (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση ή στο υλικό αναρρόφησης (FNAB, EBUS) που έγινε η κυτταρολογική σας εξέταση.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής. Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε εύκολα και γρήγορα το Έντυπο Συγκατάθεσης.

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, ο παθολογοανατόμος επιλέγει τον καταλληλότερο κύβο παραφίνης από τους πολλαπλούς που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί (μικροδιατομή).

One touch προσέγγιση – Στρατηγική διαχείριση του δείγματος, Εξοικονόμηση χρόνου

Στο πλήρως καθετοποιημένο μας Εργαστήριο, χειριζόμαστε το δείγμα σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την άσκοπη σπατάλη του:

 • One Touch: Το δείγμα σας υπόκειται σε επεξεργασία μία φορά (και όχι επαναλαμβανόμενα), από έμπειρους ιστοτεχνολόγους, αφού πρώτα ελεγχθεί άμεσα η επάρκειά του από τον Παθολογοανατόμο, 
 • Λαμβάνεται υλικό διαδοχικά με τέτοιο τρόπο για την εξασφάλιση διάγνωσης, διενέργειας Ανοσοϊστοχημείας & μοριακών εξετάσεων.
 • Ακολουθούνται λεπτοί χειρισμοί εμπλουτισμού, προς εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποσότητας καρκινικών κυττάρων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, εργασία που εκτελείται από τους Παθολογοανατόμους.
 • Άμεσα ο μοριακός βιολόγος επεξεργάζεται το δείγμα σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, με αλληλούχιση τελευταίας γενιάς (NGS) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων στα γονίδια που μας ενδιαφέρουν, ή με την μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας (IHC) σε πιστοποιημένη πλατφόρμα, για τον έλεγχο της έκφρασης πρωτεϊνών του όγκου.

Ποιοι είναι οι καρκίνοι που συσχετίζονται συχνότερα με μεταλλάξεις γονιδίων του πάνελ OncoPredict PrimArray;

Οι καρκίνοι που στατιστικά συνδέονται συχνότερα με μεταλλάξεις των γονιδίων του πάνελ OncoPredict PrimArray είναι ενδεικτικά οι:

 • Καρκίνος παχέος εντέρου
 • Καρκίνος Πνεύμονα
 • Καρκίνος Μαστού
 • Καρκίνος Ωοθηκών
 • Καρκίνος Ενδομητρίου
 • Καρκίνος Παγκρέατος
 • Καρκίνος Στομάχου
 • Καρκίνος Προστάτη αδένα
 • Καρκίνοι Κεφαλής-Τραχήλου
 • Μελάνωμα

Τι αποκαλούμε Καρκίνος Άγνωστης Πρωτοπαθούς Εστίας (CUP);

Ο καρκίνος ξεκινά όταν τα κύτταρα του σώματος αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Τα κύτταρα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος μπορούν να αναπτυχθούν ως καρκίνοι και μπορούν να εξαπλωθούν από τον αρχικό τους τόπο (το τμήμα του σώματος όπου ξεκίνησε ο καρκίνος – πρωτοπαθής εστία) σε ένα ή περισσότερα μεταστατικά σημεία (άλλα μέρη του σώματος).

Μερικές φορές δεν είναι σαφές από πού μπορεί να έχει ξεκινήσει ένας καρκίνος. Όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε ένα ή περισσότερα μεταστατικά σημεία αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο πρωταρχικός τόπος προέλευσης, δηλαδή η πρωτοπαθής εστία από την οποία ξεκίνησε, τότε ονομάζεται Καρκίνος Άγνωστης Πρωτοπαθούς (Cancer of Unknown Primary – CUP)

Ποια είναι η Πρόγνωση ενός Καρκίνου Άγνωστης Πρωτοπαθούς εστίας (CUP);

Η πρόγνωση για τους ασθενείς με CUP είναι συνήθως δυσμενής. Το CUP αντιπροσωπεύεται από μια ετερογενή ομάδα καρκίνων που όλοι έχουν παρουσιάσει μετάσταση ως πρωταρχική εκδήλωση.

Αν και η πλειοψηφία των καρκίνων είναι σχετικά ανθεκτική στις συστηματικές θεραπείες, ορισμένες περιπτώσεις CUP φέρουν μια πολύ καλύτερη πρόγνωση. Αυτές τις περιπτώσεις έχουν ως σκοπό να αναδείξουν οι μοριακές εξετάσεις τύπου OncoPredict PrimArray

Τύπος Καρκίνου:

Καρκίνος Αγνώστου Πρωτοπαθούς εστίας

Αναμονή για Αποτελέσματα:

έως 2 εβδομάδες*

*Στην περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον εμπλουτισμός του υλικού, για την επιτυχή έκβαση της εξέτασης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Συχνές Ερωτήσεις

Οι εξετάσεις OncoPredict & OncoDx PrimArray πραγματοποιούνται στο χειρουργικό παρασκεύασμα (κύβοι παραφίνης) ή στο υλικό βιοψίας (κύβος παραφίνης) που έγινε η ιστολογική σας εξέταση ή στο υλικό αναρρόφησης (FNAB, EBUS) που έγινε η κυτταρολογική σας εξέταση.

Στην περίπτωση που το δείγμα σας δεν βρίσκεται ήδη στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής, Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να αναλάβουμε την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του στο εργαστήριό μας.

Τις περισσότερες φορές το υλικό-δείγμα που καλούμαστε να χειριστούμε είναι λίγο διότι έχει προκύψει από μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο (βιοψία δια βελόνης, παρακέντηση υγρού, κύβος παραφίνης με ελάχιστο υλικό).

Στο εργαστήριό μας οι Παθολογοανατόμοι ελέγχουν έγκαιρα αν το προς εξέταση υλικό είναι επαρκές. Αν ναι, τότε ακολουθείτε διαχειριστικός αλγόριθμος, με σκοπό να πετύχουμε:

την διενέργεια πολλαπλών εξετάσεων στο υλικό (Ανοσοϊστοχημεία, real-time PCR, NGS) για να ελεγχθεί πλήρως το μοριακό προφίλ του όγκου σας (πρωτεϊνες, γονίδια, ιστολογικό Grading)

Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι χειρισμοί εμπλουτισμού του δείγματος, επικοινωνούμε με τον κλινικό σας ιατρό για να συζητήσουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις με σκοπό την άντληση της επιθυμητής πληροφορίας για την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας για εσάς. Ορισμένα παραδείγματα:

Διενέργεια εναλλακτικής εξέτασης (π.χ. Ανοσοϊστοχημείας αντί PCR, ή επιλογή Αλλληλούχισης Νέας Γενιάς NGS)
Διενέργεια Ανοσοϊστοχημείας αντί FISH (Φθορίζως In Situ Υβριδισμός)
Πιθανή λήψη αίματος αντί εξέτασης στον ιστό (υγρή βιοψία)
Πιθανή επιλογή λήψης νέας βιοψίας ή παρακέντησης

Μέσα από διαρκή επαφή και επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς σας (Ογκολόγο, Χειρουργό, Επεμβατικό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή κτλ.) και εντός πλαισίων Ογκολογικών Συμβουλίων (Διεπιστημονικές Συναντήσεις), αποφασίζεται η επιλογή της/των κατάλληλων μοριακών εξετάσεων, με βάση:

το διαθέσιμο δείγμα,
την ιστολογική διάγνωση,
την κυτταρολογική διάγνωση,
την συνολική κατάσταση υγείας,
το προγνωστικό προφίλ της νόσου

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης περιστατικών μοριακής διαγνωστικής:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 23 22 72

Μετρητοίς, με τραπεζική κάρτα ή με Online Διατραπεζική κατάθεση

Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της Μικροδιαγνωστικής είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η αυστηρή τήρηση των συνθηκών προστασίας του γενετικού σας υλικού και των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εξασφαλίζουμε πως οποιαδήποτε εξέταση διενεργηθεί γίνεται με την δική σας γνώση και συναίνεση.

Θέλω να κάνω τα OncoPredict & OncoDx PrimArray

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, πατήστε Αποστολή και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας


  Νέα / Άρθρα

  Το IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO 2020

  Άρθρο

  Η Μικροδιαγνωστική-Χατζημπούγιας ΕΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως το τεστ IMMUNOSCORE περιλαμβάνεται στις Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής ESMO…

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart