ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

Μας εμπιστεύεστε γιατί είμαστε τα μάτια σας

Η ιατρική ομάδα της Μικροδιαγνωστικής απαρτίζεται από ειδικούς Παθολογοανατόμους & Κυτταρολόγους με εμπειρία στην Διάγνωση & Διαφορική Διάγνωση των νεοπλασματικών νόσων. Συμβουλεύονται μία πλέον ενημερωμένη και έγκυρη επιστημονική βιβλιοθήκη του εργαστηρίου μας, σε έντυπη & ψηφιακή μορφή, ενώ με
τον προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν,
τις διαπιστευμένες κατά ISO15189 ιατροτεχνολογικές τεχνικές που ερμηνεύουν,
το μοναδικό λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης & ιχνηλάτησης κάθε δείγματος με bar coding,
εγγυώνται πως η σωστή Διάγνωση τίθεται στον σωστό ασθενή, εγκαίρως.
Το τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής εκδίδει μοριακές εξετάσεις, που διενεργούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από έμπειρους Μοριακούς Βιολόγους, με την χρήση state of the art εξοπλισμού & πιστοποιημένων για κλινική χρήση αντιδραστηρίων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ειδικοί Παθολoγοανατόμοι & Κυτταρολόγοι

 • Δημήτρης Χατζημπούγιας
  Δημήτρης Χατζημπούγιας
  Row 3
 • Ευαγγελία Αθανασίου
  Ευαγγελία Αθανασίου
  Row 1
 • Ματθαίος Μπόμπος
  Ματθαίος Μπόμπος
  Row 1
 • Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου – Μανωλούτσιου
  Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου – Μανωλούτσιου
  Row 1
 • Κλεοπάτρα Χατζηκακίδου
  Κλεοπάτρα Χατζηκακίδου
  Row 1
Δημήτρης Χατζημπούγιας

Ο Δημήτρης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2003, εργάστηκε ως υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Νομό Σερρών. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε για ένα έτος, 2008, στο Κυτταρολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Το 2009, απέκτησε τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόμου. Από το 2011 έως το 2012 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το 2013 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ και έκτοτε εργάζεται στη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ. Το 2016, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές αποφοιτώντας από την Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και συντονισμού των τμημάτων της Μικροδιαγνωστικής μεταξύ τους, ενώ η ομαλή, συνεχής επαφή των τελευταίων με το δίκτυο συνεργατών του εργαστηρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του προς συνεχή βελτίωση.

Categories :
Row 3
Ευαγγελία Αθανασίου

Η Ευαγγελία Κ. Αθανασίου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1990. Το 1998, απέκτησε τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογοανατόμου και το 2003 τον τίτλο διδακτορικής διατριβής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως έμμισθη επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του ΑΠΘ για 3 έτη. Έκτοτε εργάζεται ως Παθολογοανατόμος ενώ παράλληλα αποτελεί άμισθη επιστημονική συνεργάτη του τμήματος Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και έμμισθη εργαστηριακή συνεργάτη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Η Ευαγγελία είναι υπεύθυνος διαχείρισης και συντονισμού του Παθολογοανατομικού με το Μοριακό τμήμα της Μικροδιαγνωστικής. Ασχολείται ιδιαιτέρως με παθήσεις του λεμφο-αιμοποιητικού συστήματος (π.χ. οστεομυελικές βιοψίες, παθήσεις λεμφαδένων), ενώ έχει εμβαθύνει και στην ιστολογική διάγνωση νοσημάτων του γυναικολογικού συστήματος (ογκολογία, διαταραχές σχετιζόμενες με την αναπαραγωγή).

Categories :
Row 1
Ματθαίος Μπόμπος
Ο Ματθαίος Θ. Μπόμπος γεννήθηκε στην Ουψάλα, της Σουηδίας, και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις, της Σερβίας, το 1997. Το 2006, έλαβε τον τίτλο της Παθολογικής Ανατομικής, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1998-1999). Το 1999, επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε ως υπόχρεος υπαίθρου και ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. (ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ) και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΓΝΘ «Παπανικολάου». Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2006 αποτελεί άμισθο επιστημονικό συνεργάτη του ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει σειρά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετείχε με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και διαλέξεις.
Εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική ως παθολογοανατόμος από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας (9/2006) έως σήμερα (2020-). Εκτός της γενικής παθολογικής ανατομικής, ασχολείται ενεργά και εις βάθος με τις νεοπλασματικές και μη-νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος, ενώ είναι υπεύθυνος για την εφαμοργή & ερμηνεία των μοριακών τεχνικών In Situ Φθορίζοντος Υβριδισμού (FISH) & Άμεσου-Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (DIF), με πολυετή εμπειρία και ενασχόληση.
Το 2020 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής, Α.Π.Θ. (2009-2011, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019).

Έμμισθος συνεργάτης με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα πλαίσια προγραμμάτων µε θέµα «Ερευνητικές ∆ραστηριότητες της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας » από 01/07/2006 έως 31/12/2015.

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: α) Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας ΑΠΘ (2014-), β) Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (2004-) και γ) Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (2014-)

Είναι μέλος ένδεκα Επιστημονικών-Ιατρικών Εταιρειών, Επιστημονικών Ομάδων.

Πίνακας  των Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Περιοδικών με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας

(Impact Factor 2017 / IF)

Α.Α Διεθνή Περιοδικά IF N Σύνολο IF
1 Acta Orthopedica Traumatologica Turcica 0.637 1 0.637
2 American Journal of Cancer Research 3.998 2 7.996
3 American Journal of Dermatopathology 1.21 1 1.21
4 American Journal of Otolaryngology 1.046 1 1.046
5 Annals of Oncology 13.926 3 41.778
6 Annals of Translational Medicine 0.000 2 0.000
7 Anticancer Research 1.865 8 14.92
8 Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2.042 1 2.042
9 Archives of Gynecology and Obstetrics 2.236 1 2.236
10 BMC Cancer 3.288 4 13.152
11 Breast 2.951 2 5.902
12 Breast Cancer Research and Treatment 3.605 5 18.025
13 Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2.808 6 16.848
14 Cancer Investigation 2.053 1 2.053
15 Clinical Breast Cancer 2.703 1 2.703
16 Clinical & Εxperimental Dermatology 1.484 1 1.484
17 Clinical & Experimental Medicine 2.787 1 2.787
18 Clinical & Εxperimental Metastasis 3.455 1 3.455
19 European Journal of Clinical Investigation 3.086 1 3.086
20 European Journal of Gynaecological Oncology 0.617 3 1.851
21 European Journal of Inflammation 0.936 1 0.936
22 Hellenic Journal of Cardiology 1.343 1 1.343
23 General Medicine 0.000 1 0.000
24 Hellenic Journal of Nuclear Medicine 1.008 1 1.008
25 Hippokratia 0.403 1 0.403
26 Histology and Histopathology 2.015 2 4.030
27 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 7.36 1 7.36
28 International Journal of Food Microbiology 3.451 1 3.451
29 International Journal of Oral & Maxillofacial surgery 2.164 1 2.164
30 International Journal of  Surgical Pathology 1.188 1 1.188
31 Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 3.282 1 3.282
32 Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 6.217 1 6.217
33 Journal of Neurology 3.783 1 3.783
34 Journal of Neuro-Oncology 3.06 1 3.06
35 Journal of Oncology 4.528 2 9.056
36 Journal of Translational Medicine 4.197 4 16.788
37 Journal of Water and Health 1.352 1 1.352
38 Leukemia & Lymphoma 2.644 1 2.644
39 MEDICAL ONCOLOGY 2.92 1 2.92
40 MOJ Orthop Rheumatol 0.000 1 0.000
41 Oncology 2.262 1 2.262
42 Oncotarget 5.168 2 10.336
43 Oral Oncology 4.636 1 4.636
44 Pathology & Oncology Research 1.935 1 1.935
45 Plos One 2.766 5 13.83
46 Strahlentherapie und Onkologie 2.459 1 2.459
47 Virchows Archiv 2.936 1 2.936
48 World Journal of Gastroenterology 3.3 1 3.3
49 World Journal of Surgical Oncology 1.792 1 1.792
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (IF) 255.706

 

Πίνακας των περιλήψεων σε Διεθνή Περιοδικά με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας (ImpactFactor)

Α.Α Διεθνή Περιοδικά IF Αριθμός εργασιών (N) Σύνολο IF
1 Annals of Oncology 13.926 10 130.926
2 Anticancer Research 1.865 2 3.73
3 Blood 15.132 1 15.132
4 Cancer Research 9.13 8 73.04
5 EJC Supplements 9.386 2 18.772
6 European Journal of Cancer 7.191 3 21.573
7 Histopathology 3.267 4 13.068
8 Journal of Clinical Οncology 26.303 6 157.818
9 Journal of Thoracic Oncology 10.336 1 10.336
10 Pathologica 0.000 3 0.000
11 Virchows Archiv 2.936 22 64.592
           ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 62
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 508.987

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Ερευνητικές εργασίες 67 90
Case reports 14 27
Letters 4 0
ΣΥΝΟΛΟ 85 117
Categories :
Row 1
Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου – Μανωλούτσιου

Η Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου Μανωλούτσιου υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, από το 2004 έως το 2005 και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, Περιφερειακό Ιατρείο Συκιάς, από το 2005 έως το 2006. Από το 2006 έως το 2008 διετέλεσε καθήκοντα ιατρού στο Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και Spa του Porto Carras Resort, στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής και από το 2007 έως το 2008 εργάσθηκε ως ελεγκτής ιατρός, στο Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. Την περίοδο 2006-2007, εργάσθηκε ως καθηγήτρια στη Μετεκπαίδευση Θεσσαλονίκης του ΤΕΕ Μακεδονίας. Από το 2009 έως το 2013 ήταν ειδικευόμενη ιατρός στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ενώ από το 2014 έως το 2015 συνέχισε ως ειδικευόμενη ιατρός στο Εργαστήριο Κυτταρολογίας του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσκοκομείου Θεσσαλονίκης (1 έτος εκπαίδευσης στην Κυτταρολογία). Στις 13.7.2015 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής και από το Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως ιατρός, ειδικός Παθολογοανατόμος στη Μικροδιαγνωστική.
Η Ηλέκτρα είναι Υπεύθυνος Συντονισμού του Παθολογοανατομικού τμήματος της Μικροδιαγνωστικής στην Θεσσαλονίκη & Κοζάνη.
Στο ιστορικό της διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό έργο καθώς και μία ευρεία σειρά από δημοσιεύσεις ενώ παρακολουθεί συχνά επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο αντικείμενό της.

Το 2018 έλαβε εκπαίδευσε στην ερμηνεία & εκτίμηση του ανοσοβιοδείκτη PD-L1 στο καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης, στο Targos, στο Kassel της Γερμανίας.

Το 2021 έλαβε εκπαίδευση στην ερμηνεία & εκτίμηση του ανοσοβιοδείκτη PD-L1 στο καρκίνωμα του μαστού (τριπλά αρνητικός καρκίνος – TNBC), στο Targos, στο Kassel της Γερμανίας.

Το 2021 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του ΔΙΠΑΕ.

PD_L1_TNBC_Targos

Categories :
Row 1
Κλεοπάτρα Χατζηκακίδου
Η Κλεοπάτρα Χατζηκακίδου αποφοίτησε από το τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπηστημίου Οvidius της Ρουμανίας.
Υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο περιφερειακό ιατρείο Φιλαδελφείου του Κ.Υ. Σοχού Θεσσαλονίκης.
Από το 2008 έως το 2010 εργάστηκε ως ειδικευόμενη ιατρός στο εργαστήριο παθολογικής ανατομικής του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, και από το 2010 έως το 2014 στο κυτταρολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού  Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
Το 2014 απέκτησε τον τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Κυτταρολογίας.
Από το 2016 έως το 2019 εργάστηκε ως ειδικός κυτταρολόγος με βαθμό επιμελητή Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.
Διαθέτει συμμετοχές σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια με αναρτημένες ανακοινώσεις καθώς και δημοσιεύσεις σε ξένα ιατρικά περιοδικά.
Η Κλεοπάτρα εργάζεται από το 2019 ως Κυτταρολόγος στην Μικροδιαγνωστική.
Categories :
Row 1

 

Μοριακοί βιολόγοι

 • Γαρυφαλιά Καρπόνη
  Γαρυφαλιά Καρπόνη
  Row 2
 • Κατερίνα Σαββίδου
  Κατερίνα Σαββίδου
  Row 2
Γαρυφαλιά Καρπόνη
Η Γαρυφαλιά Καρπόνη είναι Μοριακή Βιολόγος-Γενετίστρια (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ) και διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής (Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ). Ασχολήθηκε ερευνητικά με τη γονιδιακή θεραπεία για περισσότερα από 12 χρόνια, συμμετέχοντας ενεργά σε προκλινικές και κλινικές μελέτες και κάνοντας μετεκπαιδεύσεις σε διάσημα κέντρα των ΗΠΑ (University of Washington-Seattle, Fred Hutchinson Cancer Research Center-Seattle, Memorial Sloan Kettering Cancer Center-New York). Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, ασχολήθηκε με τη μικροβιολογία των ζωοανθρωπονόσων και διετέλεσε μεταδιδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ. Το ερευνητικό της έργο αριθμεί πάνω από 50 δημοσιεύσεις/περιλήψεις σε συνέδρια, πολλές από τις οποίες είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και βραβευμένες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Στη Μικροδιαγνωστική, αποτελεί την υπεύθυνη του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής, ενώ επιπρόσθετα συνεργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια με το τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ και ασκεί διδακτικό έργο ως Λέκτορας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.
Categories :
Row 2
Κατερίνα Σαββίδου

Η Κατερίνα Σαββίδου αποφοίτησε το 2017 από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής από το 2016. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε με επιτυχία την Διπλωματική Εργασία της με θέμα: «Μελέτη των αντιοξειδωτικών ενζύμων και των πρωτεϊνών Hsps και p38 MAPK στον μυ του ποδιού χερσαίων σαλιγκαριών έπειτα από αύξηση της θερμοκρασίας» Συμμετείχε στο 39ο Επιστημονικό συνέδριο της ΕΕΒΕ (Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Σπουδών) με θέμα: «Μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού πλήγματος HSP70, HSP90 και των ΜΑΡΚ p38 και ERKs σε διαφορετικά είδη χερσαίων σαλιγκαριών μετά την έκθεσή τους σε υψηλή θερμοκρασία» Διάκριση στις τρεις καλύτερες συμμετοχές και επιβράβευση. Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Οικολογίας της HELECOS με θέμα: «Μελέτη των αντιοξειδωτικών ενζύμων σε διαφορετικά είδη χερσαίων γαστεροπόδων».

Η Κατερίνα εργάζεται στο τμήμα Μορικής Διαγνωστικής του εργαστηρίου μας.

Categories :
Row 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ιωάννης Χατζημπούγιας
  Ιωάννης Χατζημπούγιας
  Row 3
 • Έλενα Τζημαγιώργη
  Έλενα Τζημαγιώργη
  Row 3
 • Αγγέλα Παγουριάδου
  Αγγέλα Παγουριάδου
  Row 3
 • Δημήτρης Χατζημπούγιας
  Δημήτρης Χατζημπούγιας
  Row 3
Ιωάννης Χατζημπούγιας

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1942. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο το 1960. Από το 1961-1963 έλαβε μέρος σε υποτροφία του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Θες/νίκης, παίρνοντας το δίπλωμα του Τεχνικού Ιατρικού Βοηθού. Το 1969 πήρε το πτυχίο της Ιατρικής. Από το 1970 έως το 1972 υπηρέτησε ως ανθυπίατρος στον Ελληνικό Στρατό. Το 1972-1973 εκπλήρωσε την υποχρέωση της υπηρεσίας υπαίθρου. Από το 1973-1976 έλαβε από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Α.Π.Θ. την ειδικότητα του Παθολογοανατόμου και ένα χρόνο μετά την ειδικότητα του Κυτταρολόγου. Το 1977 αναγορεύθηκε με άριστα, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 1977 έως το 1979 μετεκπαιδεύθηκε στην τότε Δυτική Γερμανία στο Essen ως Oberarzt.

Συνέγραψε πληθώρα εργασιών και δημοσιεύσεων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Έλαβε μέρος σε πληθώρα σεμιναρίων, διαλέξεων ανακοινώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Το 1985 εκλέχτηκε τακτικός Καθηγητής Ανατομικής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος του Τμήματος Μαιευτικής του ως άνω Ιδρύματος.
Συνέγραψε το βιβλίο «Στοιχεία Ανατομικής του Ανθρώπου» για τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΙ.
Το 2009 ψηφίστηκε ομόφωνα ως ομότιμος Καθηγητής.

Categories :
Row 3
Έλενα Τζημαγιώργη

Η Έλενα Τζημαγιώργη αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. το 2015. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση ως εργαζόμενη επί 6 μήνες στα Ιατρικά Εργαστήρια του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Η πτυχιακή εργασία της είχε τίτλο «Συσχέτιση Εργαστηριακών & Κλινικών Ευρημάτων στα Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα». Κατόπιν κατάλληλης εκπαιδεύσεως και επιμόρφωσης σε θέματα Ποιότητας, αποτελεί την Τεχνικό Υπεύθυνη του εργαστηρίου (Laboratory Manager) & Υπεύθυνη του Τμήματος Ποιότητας της Μικροδιαγνωστικής.

Categories :
Row 3
Αγγέλα Παγουριάδου

Η Αγγέλα Παγουριάδου είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής της ΝΟΕ του Α.Π.Θ. και είναι Υπεύθυνη του Λογιστηρίου της Μικροδιαγνωστικής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο email accounting@microdiagnostics.gr

Categories :
Row 3
Δημήτρης Χατζημπούγιας

Ο Δημήτρης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2003, εργάστηκε ως υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Νομό Σερρών. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε για ένα έτος, 2008, στο Κυτταρολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Το 2009, απέκτησε τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόμου. Από το 2011 έως το 2012 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το 2013 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ και έκτοτε εργάζεται στη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ. Το 2016, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές αποφοιτώντας από την Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και συντονισμού των τμημάτων της Μικροδιαγνωστικής μεταξύ τους, ενώ η ομαλή, συνεχής επαφή των τελευταίων με το δίκτυο συνεργατών του εργαστηρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του προς συνεχή βελτίωση.

Categories :
Row 3

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ιστοτεχνολόγοι

 • Στέλλα Μαναβάκη
  Στέλλα Μαναβάκη
  Row 4
 • Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά
  Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά
  Row 4
 • Έλενα Τζημαγιώργη
  Έλενα Τζημαγιώργη
  Row 4
 • Αρχοντούλα Νικολαϊδου
  Αρχοντούλα Νικολαϊδου
  Row 4
Στέλλα Μαναβάκη
Η Στέλλα Μαναβάκη  αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. το 2011. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Στην συνέχεια εργάσθηκε για αρκετά χρόνια στον Ιδιωτικό τομέα και απέκτησε εμπειρία ως εργαζόμενη σε Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Εργάζεται από το 2019 στο Εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής ως Ιστοτεχνολόγος, καθώς δέχτηκε κατάλληλη εκπαίδευση για την διεξαγωγή όλων των εργαστηριακών πρακτικών ενός Παθολογοανατομικού και Κυτταρολογικού Εργαστηρίου.
Categories :
Row 4
Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά

Η Αλεξάνδρα Παπά είναι ιστοτεχνολόγος και απόφοιτος της σχολής ιατρικών εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Μετά από χρόνια παράλληλης ενασχόλησης με την τεχνική της Ανοσοϊστοχημείας, αποτελεί την Υπεύθυνη του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας, έχοντας στην κατοχή της τρεις πλατφόρμες Ανοσοϊστοχημείας, ενώ παρακολουθεί το status των υπό χρήση αντισωμάτων. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη διατήρησης, εμπλουτισμού και αρχειοθέτησης των ιστών (σε κύβο παραφίνης) που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες (εσωτερικό control) στις ανοσοχρώσεις και οι οποίοι προέρχονται από το αρχείο της Μικροδιαγνωστικής.

Categories :
Row 4
Έλενα Τζημαγιώργη

Η Έλενα Τζημαγιώργη αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. το 2015. Στα πλαίσια των σπουδών της ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση ως εργαζόμενη επί 6 μήνες στα Ιατρικά Εργαστήρια του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Η πτυχιακή εργασία της είχε τίτλο «Συσχέτιση Εργαστηριακών & Κλινικών Ευρημάτων στα Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα». Κατόπιν κατάλληλης εκπαιδεύσεως και επιμόρφωσης σε θέματα Ποιότητας, αποτελεί την Τεχνικό Υπεύθυνη του εργαστηρίου (Laboratory Manager) & Υπεύθυνη του Τμήματος Ποιότητας της Μικροδιαγνωστικής.

Categories :
Row 4
Αρχοντούλα Νικολαϊδου

Η Αρχοντούλα Νικολαίδου εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική στο τμήμα επεξεργασίας ιστού από το 2000 και είναι απόφοιτος της Σχολής Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Κιλκίς.

Categories :
Row 4

Ειδικό τεχνικό προσωπικό

 • Παντελής Λιάμης
  Παντελής Λιάμης
  Row 4
 • Χρύσα Μπουναράκη
  Χρύσα Μπουναράκη
  Row 4
 • Μαρία Χότζα-Αμοιρίδου
  Μαρία Χότζα-Αμοιρίδου
  Row 4
 • Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά
  Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά
  Row 4
Παντελής Λιάμης

Ο Παντελής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων – Παρασκευαστών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Το 2012 παρακολούθησε και συμμετείχε στο πρόγραμμα «stage» στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Γερμανία, στην Universitatsklinikum,  στο Tubingen  το χρονικό διάστημα 2013 -2017, στα τμήματα Ιστολογίας, Κυτταρολογίας & Αιματολογίας καθώς και στην Κreiskliniken Reutlingen GmbH.

To 2013 παρακολούθησε τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Blaubeuren Kreiskrankenhaus, Γερμανία:

Ασφάλεια, Οργάνωση & Υγιεινή (Ygiene, Ordnung, Sicherheit Schule)

Πρώτες βοήθειες (Erste Hilfe Kurs)

Ομαδική συμπεριφορά-συνεργασία σε ομαδικό περιβάλλον

Αντιμετώπιση Δυσκολιών, Συλλογική Εργασία.

Από το 2017 εργάζεται στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής στην Κοζάνη, ως Ιστοτεχνολόγος & Υπεύθυνος λειτουργίας του τμήματος.

Categories :
Row 4
Χρύσα Μπουναράκη

Η Χρύσα Μπουναράκη εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική από το 2000 και είναι υπεύθυνη Αρχείου των δειγμάτων της Μικροδιαγνωστικής, ελέγχοντας την ορθή τους κωδικοποιημένη αρχειοθέτηση και την τήρηση των κλιματικών συνθηκών και συνθηκών υγιεινής του Αρχείου.

Categories :
Row 4
Μαρία Χότζα-Αμοιρίδου

Η Μαρία Χότζα Αμοιρίδου σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ Σερρών και εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική από το 2013 ως Υπεύθυνος τμήματος Εισαγωγής & Πρωτοκόλλησης των περιστατικών, με κύρια ευθύνη την ενδελεχή καταχώρηση κάθε νέου δείγματος στο Σύστημα Διαχείρισης του εργαστηρίου και την αποφυγή προβλημάτων αναντιστοιχίας, αντιπαραβολής (mismatch identification errors).

Categories :
Row 4
Αλεξάνδρα-Ίριδα Παπά

Η Αλεξάνδρα Παπά είναι ιστοτεχνολόγος και απόφοιτος της σχολής ιατρικών εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Μετά από χρόνια παράλληλης ενασχόλησης με την τεχνική της Ανοσοϊστοχημείας, αποτελεί την Υπεύθυνη του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας, έχοντας στην κατοχή της τρεις πλατφόρμες Ανοσοϊστοχημείας, ενώ παρακολουθεί το status των υπό χρήση αντισωμάτων. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη διατήρησης, εμπλουτισμού και αρχειοθέτησης των ιστών (σε κύβο παραφίνης) που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες (εσωτερικό control) στις ανοσοχρώσεις και οι οποίοι προέρχονται από το αρχείο της Μικροδιαγνωστικής.

Categories :
Row 4

Τμήμα Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης Ογκολογικών Περιστατικών

 • Φώφη Παγουριάδου
  Φώφη Παγουριάδου
  Row 7
 • Έλενα Καλτσά
  Έλενα Καλτσά
  Row 7
 • Άννα Παυλάκη
  Άννα Παυλάκη
  Row 7
 • Πέτρος Κώτσης
  Πέτρος Κώτσης
  Row 7
 • Αντώνης Γρατσάς
  Αντώνης Γρατσάς
  Row 7
Φώφη Παγουριάδου

Η Φωτεινή Παγουριάδου αποφόιτησε από την τμήμα Secreterial Administration & Office Technology του North College με επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική & αγγλική γραφομηχανή. Εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική ως υπεύθυνη της ομάδας γραμματειακής υποστήριξης και του τμήματος Απομαγνητοφώνησης (Transcription Room).

Categories :
Row 7
Έλενα Καλτσά

Η Έλενα Καλτσά είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του τμήματος Λογιστικής, ΤΕΙ Σερρών. Κύριος ρόλος της Έλενας είναι η καλύτερη δυνατή και αμεσότερη επικοινωνία των ασθενών & κλινικών ιατρών με το εργαστήριό μας, είτε αυτό αφορά σε θέματα συντονισμού για την λήψη των αποτελεσμάτων, ή για την εξασφάλιση της επαφής των ασθενών με την επιστημονική ομάδα της Μικροδιαγνωστικής. Από το 2018 ανήκει στο τμήμα υποστήριξης & εξυπηρέτησης περιστατικών μοριακής διαγνωστικής.

Categories :
Row 7
Άννα Παυλάκη

Η Άννα Παυλάκη έχει ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών (κλινικοί ιατροί & ιατρικά κέντρα) της Μικροδιαγνωστικής, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των τμημάτων του εργαστηρίου, ώστε η επικοινωνία με τους συνεργάτες μας να είναι άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική. Από το 2018 ανήκει στο τμήμα υποστήριξης & εξυπηρέτησης περιστατικών μοριακής διαγνωστικής.

Στην Μικροδιαγνωστική πιστεύουμε πρωτίστως στην επικοινωνία με τον συνεργάτη μας.

Categories :
Row 7
Πέτρος Κώτσης
Ο Πέτρος Κώτσης αποφοίτησε από το τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1988. Το 1989 ξεκίνησε την καριέρα του σε πολυεθνικές εταιρείες στο χώρο των πωλήσεων ως ιατρικός επισκέπτης στην αμερικανική εταιρεία Squibb. Στη συνέχεια, το 1992, έγινε Medical CRA στη γαλλική εταιρεία Rhône Poulenc Rorer με κύρια ευθύνη τη διεξαγωγή και παρακολούθηση των κλινικών μελετών στη Β.Ελλάδα.
Το 1994 έως το 1999 εργάστηκε ως specialist στα ογκολογικά και αιματολογικά φάρμακα και έβαλε αρκετά πρωτοπόρα φάρμακα της εταιρείας στην αγορά της Β. Ελλάδας.
Το 2000 πήρε την θέση του Oncology Area manager στην εταιρεία Aventis με ευθύνη τις πωλήσεις, το coaching ομάδας, τη συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, τις δημόσιες σχέσεις με τους επιστήμονες του τομέα, τις παρουσιάσεις και προβολές φαρμάκων σε κλινικές νοσοκομείων και την τοποθέτηση προϊόντων σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή αγορά. Το 2013 ανέλαβε στην εταρεία Sanofi την ευθύνη προώθησης αιματολογικών και ογκολογικών φαρμάκων. Εχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε: πωλήσεις, διαπραγμάτευση, coaching, leadership και motivation.
Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάζεται ως υπεύθυνος πωλήσεων και ενημέρωσης στην ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ.
Categories :
Row 7
Αντώνης Γρατσάς
Ο Αντώνης Γρατσάς σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ του Nottingham Trent University το 2007. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες (Roussel 1989- 1994), (Rhône Poulenc Rorer – Aventis – Sanofi 1994-2019) ως ιατρικός επισκέπτης μέχρι το
2007 στα τμήματα καρδιολογίας & θρόμβωσης. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα ως Diabetes District Manager και το 2009 ως Oncology District manager μέχρι το 2012.
Το 2013 ανέλαβε επικεφαλής τμημάτων Πωλήσεων Μάρκετινγκ Ογκολογίας, Αιματολογίας της Sanofi σε Ελλάδα
Κύπρο μέχρι το 2017 και αντίστοιχα του τμήματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, μέχρι το 2019, με καθήκοντα: Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας σε Ελλάδα – Κύπρο. Λανσάρισμα νέων φαρμάκων και ανάπτυξη ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά της Ογκολογίας . Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ιατρούς με εστίαση την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της νόσου, με εισηγητές από το εξωτερικό και από εξειδικευμένα κέντρα. Συμμετείχε στις ομάδες διαπραγμάτευσης με φορείς των δύο χωρών για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών και ομάδες εργασίας με ομόλογες Ευρωπαϊκές ομάδες μάρκετινγκ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τη διάχυση γνώσης.
Συνέβαλε στο σχεδιασμό και ολοκλήρωση επιτυχημένης καμπάνιας ευαισθητοποίησης κοινού για τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.
Από τον Οκτώβριο του 2020 εντάχθηκε στην οικογένεια της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ και
εργάζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας & προώθησης στον Τομέα της Ογκολογίας Ν. Ελλάδας.
Categories :
Row 7

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart