ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
Δυο νέες μελέτες για την αξία του IMMUNOSCORE στον καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ
Posted in Μη κατηγοριοποιημένο
Νέα στοιχεία από 2 βασικές μελέτες ενισχύουν την κλινική αξία του Immunoscore® στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Οι δύο μεγάλες μελέτες του Immunoscore® αφορούν δοκιμές Φάσης III που δημοσιεύθηκαν στο JNCI Cancer Spectrum & Annals of Oncology
Η σταθερή προγνωστική απόδοση που διαπιστώθηκε σε 1600+ ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου ενισχύει το Level of Evidence για την εξέταση Immunoscore®.
Η μοναδική προβλεπτική απόδοση του Immunoscore® αποδείχθηκε για τη διάρκεια χημειοθεραπείας με FOLFOX, κυρίως σε ότι αφορά ποιοι ασθενείς επωφελούνται περισσότερο από την χημειοθεραπεία 6 μηνών.
Η μελέτη Immunoscore-N0147 δημοσιεύθηκε στο JNCI Cancer Spectrum, και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με κλινικούς και ερευνητές από την Mayo Clinic.
Η μελέτη Immunoscore-IDEA France, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Oncology, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την PRODIGE, μια ογκολογική ομάδα Πεπτικού που περιλαμβάνει τους οργανισμούς GERCOR, FFCD και UNICANCER. Στόχοι αυτών των αναδρομικών μελετών σε μελλοντικά διεξαγόμενες δοκιμές ήταν να εξετάσουν και να επικυρώσουν την αξία του Immunoscore® να εντοπίζει ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και να διερευνήσει διαφορές επιβίωσης σύμφωνα με το Immunoscore® σε προκαθορισμένες υποομάδες, συμπεριλαμβανομένου του TNM σταδίου και της διάρκειας θεραπείας.
Οι δύο μελέτες διεξήχθησαν σε ανεξάρτητες μεγάλες ομάδες τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών Φάσης III και περιελάμβαναν 559 δείγματα ασθενών από το FOLFOX alone-arm της δοκιμής NCCTG N0147 και 1062 δείγματα ασθενών και από τα δύο σκέλη (3 έναντι 6 μηνών) του IDEA-France (ως μέρος της διεθνούς συνεργασίας IDEA).
Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν το Level of Evidence του Immunoscore® και τοποθετούν το Immunoscore® ως ένα ουσιαστικό διαγνωστικό εργαλείο που επιτρέπει την εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου III.

PRESS RELEASE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart