ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

Aptima mRNA HPV Test

Πως αναπτύσσεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας λοίμωξης από τον ιό των ανθρώπινων
θηλωμάτων (HPV). Η λοίμωξη από τον ιό HPV είναι ιδιαίτερα συχνή καθώς οι περισσότερες γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας πρόκειται να μολυνθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιός υποχωρεί μόνος του,
χωρίς να αφήσει καμία βλάβη στον τράχηλο. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες περιπτώσεις, στις οποίες ο ιός εμμένει και
προκαλεί τις λεγόμενες προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε χαμηλόβαθμες (LGSIL-CIN1) και υψηλόβαθμες (HGSIL-CIN2-3).

Τα πλεονεκτήματα του Test Aptima

Απαραίτητη και επαρκής προϋπόθεση για την αθανατοποίηση των κυττάρων, την νεοπλασματική εξαλλαγή και την ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας είναι η έκφραση των ογκογονιδίων Ε6/Ε7. Το διαγνωστικό τεστ που ανιχνεύει την έκφραση mRNA αυτών των 2 ογκογονιδίων Ε6/Ε7, είναι το Aptima mRNA HPV test. Το Τεστ Aptima ανιχνεύει την έκφραση του mRNA των υψηλού κινδύνου –καρκινογόνων- τύπων του ιού HPV. Επομένως, εντοπίζει εκείνες τις HPV λοιμώξεις που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν σε σοβαρή βλάβη. Ενώ, άλλα HPV test στοχεύουν στο DNA του ιού, το Aptima HPV test ανιχνεύει το mRNA και συνεπώς την ενεργό HPV λοίμωξη. Ανιχνεύει δηλαδή τους μηχανισμούς εκείνους που προάγουν την κυτταρική εξαλλαγή και την πιθανότητα ανάπτυξης του καρκίνου, τυποποιώντας παράλληλα τον τύπο του ιού HPV. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα Aptima mRNA HPV δεν αναιρεί την ύπαρξη άλλων στελεχών του ιού, οι οποίοι όμως ανήκουν στην ομάδα χαμηλού κινδύνου για κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων και καρκίνο. Το Aptima mRNA HPV ανιχνεύει 14 τύπους υψηλού κινδύνου, 3 από αυτούς (οι 16, 18 & 45) σχετίζονται με το 80% όλων των διηθητικών καρκίνων τραχήλου μήτρας, ενώ 9 από αυτούς (οι 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35 & 39) σχετίζονται για >85% των καρκίνου τραχήλου μήτρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Το APTIMA mRNA HPV test ανιχνεύει την έκφραση του mRNA των υψηλού κινδύνου –καρκινογόνων- τύπων του ιού HPV. Επομένως, εντοπίζει εκείνες τις HPV λοιμώξεις που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν σε σοβαρή βλάβη. Ενώ, άλλα HPV test στοχεύουν στο DNA του ιού, το Aptima HPV test ανιχνεύει το mRNA και συνεπώς την ενεργό HPV λοίμωξη, κάνοντας και τυποποίηση αυτών. 

Η ανίχνευση γίνεται με μοριακή ανάλυση με τη μέθοδο real-time PCR σε:
Κολποτραχηλικό επίχρισμα – Τεστ Παπ Υγρής Φάσης με την πλέον αξιόπιστη τεχνική ThinPrep

Η διαδικασία συλλογής του δείγματος είναι απλή και πραγματοποιείται κατά την επίσκεψή σας γυναικολόγο σας. Κατόπιν ενημέρωσης, η Μικροδιαγνωστική λαμβάνει το δείγμα και εγγυάται γρήγορη κι αξιόπιστη ανάλυση

Κατά την επίσκεψή σας στο εργαστήριο, με τραπεζική κάρτα, με τραπεζική κατάθεση ή online διατραπεζική συναλλαγή

Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα της Μικροδιαγνωστικής είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η αυστηρή τήρηση των συνθηκών προστασίας του γενετικού σας υλικού και των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εξασφαλίζουμε πως οποιαδήποτε εξέταση διενεργηθεί γίνεται με την δική σας γνώση και συναίνεση και δεν κοινοποιούμε ιατρικά αποτελέσματα τηλεφωνικά.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart