ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΝ ΥΛΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ως ο κάτωθι υπογράφων, δίνω την συγκατάθεσή μου στο ιδιωτικό Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας και Κυτταρολογίας ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 σύμφωνα με τα κατωτέρω: Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί αποκλειστικά η παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αιτείται ο ασθενής. Με τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζεται η ορθή ιχνηλασιμότητα του διαγνωστικού δείγματος. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με μέριμνα για την προστασία των δεδομένων μέσα από την εφαρμογή σειράς μέτρων ασφαλείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω :

Όλα τα panels ενημερώνονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες. Θα πρέπει επομένως να αναγνωριστεί ότι υπάρχει η πιθανότητα η λίστα των γονιδίων στη φόρμα παραγγελίας να έχει μεταβληθεί (γονίδια που προστίθενται ή αφαιρούνται) κατά την ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο. Υπογράφοντας αυτή τη φόρμα, αποδέχομαι ότι η λίστα των γονιδίων που αναλύθηκαν στην πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική από την τρέχουσα.

Επικοινωνία

Για να συζητήσετε τη διαγνωστική στρατηγική ή για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική μας ομάδα υποστήριξης.

https://www.microdiagnostics.gr/contact-us/ g.karponi@microdiagnostics.gr

Phone: +302310232272

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΕΣΤ

Ανιχνεύει : Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida tropicalis, Treponema pallidum, Herpes Virus types 1 and 2
Ανιχνεύει : High Risk (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68) Low Risk (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89) and genotypes of undetermined risk 34, 64, 67, 69 74, 86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150, 151.
Μέσω της έκφρασης mRNA των 2 ογκογονιδίων Ε6/Ε7, ανιχνεύει & τυποποιεί τους High Risk 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, ,56, 58, 59, 66 και 68.
CD 163
CD4
CD56
CD57
CD68
CD8
FOXP3

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart