ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

Ματθαίος Μπόμπος

Ειδικός Παθολoγοανατόμος & Κυτταρολόγος

Ο Ματθαίος Θ. Μπόμπος γεννήθηκε στην Ουψάλα, της Σουηδίας, και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις, της Σερβίας, το 1997.

Το 2006, έλαβε τον τίτλο της Παθολογικής Ανατομικής, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1998-1999).

Το 1999, επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε ως υπόχρεος υπαίθρου και ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. (ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ) και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΓΝΘ «Παπανικολάου».

Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2006 αποτελεί άμισθο επιστημονικό συνεργάτη του ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ.

Έχει παρακολουθήσει σειρά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετείχε με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και διαλέξεις.

Εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική ως παθολογοανατόμος από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας (9/2006) έως σήμερα (2020-).

Εκτός της γενικής παθολογικής ανατομικής, ασχολείται ενεργά και εις βάθος με τις νεοπλασματικές και μη-νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος, ενώ είναι υπεύθυνος για την εφαμοργή & ερμηνεία των μοριακών τεχνικών In Situ Φθορίζοντος Υβριδισμού (FISH) & Άμεσου-Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (DIF), με πολυετή εμπειρία και ενασχόληση.

Το 2020 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής, Α.Π.Θ. (2009-2011, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019).

Έμμισθος συνεργάτης με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα πλαίσια προγραμμάτων µε θέµα «Ερευνητικές ∆ραστηριότητες της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας » από 01/07/2006 έως 31/12/2015.

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: α) Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας ΑΠΘ (2014-), β) Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (2004-) και γ) Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (2014-)

Είναι μέλος ένδεκα Επιστημονικών-Ιατρικών Εταιρειών, Επιστημονικών Ομάδων. Πίνακας των Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Περιοδικών με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας (Impact Factor 2017 / IF)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart