ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
Αντώνης Γρατσάς
Ο Αντώνης Γρατσάς σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ του Nottingham Trent University το 2007. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες (Roussel 1989- 1994), (Rhône Poulenc Rorer – Aventis – Sanofi 1994-2019) ως ιατρικός επισκέπτης μέχρι το
2007 στα τμήματα καρδιολογίας & θρόμβωσης. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα ως Diabetes District Manager και το 2009 ως Oncology District manager μέχρι το 2012.
Το 2013 ανέλαβε επικεφαλής τμημάτων Πωλήσεων Μάρκετινγκ Ογκολογίας, Αιματολογίας της Sanofi σε Ελλάδα
Κύπρο μέχρι το 2017 και αντίστοιχα του τμήματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, μέχρι το 2019, με καθήκοντα: Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας σε Ελλάδα – Κύπρο. Λανσάρισμα νέων φαρμάκων και ανάπτυξη ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά της Ογκολογίας . Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ιατρούς με εστίαση την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της νόσου, με εισηγητές από το εξωτερικό και από εξειδικευμένα κέντρα. Συμμετείχε στις ομάδες διαπραγμάτευσης με φορείς των δύο χωρών για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών και ομάδες εργασίας με ομόλογες Ευρωπαϊκές ομάδες μάρκετινγκ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τη διάχυση γνώσης.
Συνέβαλε στο σχεδιασμό και ολοκλήρωση επιτυχημένης καμπάνιας ευαισθητοποίησης κοινού για τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.
Από τον Οκτώβριο του 2020 εντάχθηκε στην οικογένεια της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ και
εργάζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας & προώθησης στον Τομέα της Ογκολογίας Ν. Ελλάδας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart