ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279
Ματθαίος Μπόμπος
Ο Ματθαίος Θ. Μπόμπος γεννήθηκε στην Ουψάλα, της Σουηδίας, και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις, της Σερβίας, το 1997. Το 2006, έλαβε τον τίτλο της Παθολογικής Ανατομικής, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1998-1999). Το 1999, επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε ως υπόχρεος υπαίθρου και ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. (ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ) και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΓΝΘ «Παπανικολάου». Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2006 αποτελεί άμισθο επιστημονικό συνεργάτη του ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει σειρά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετείχε με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και διαλέξεις.
Εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική ως παθολογοανατόμος από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας (9/2006) έως σήμερα (2020-). Εκτός της γενικής παθολογικής ανατομικής, ασχολείται ενεργά και εις βάθος με τις νεοπλασματικές και μη-νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος, ενώ είναι υπεύθυνος για την εφαμοργή & ερμηνεία των μοριακών τεχνικών In Situ Φθορίζοντος Υβριδισμού (FISH) & Άμεσου-Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (DIF), με πολυετή εμπειρία και ενασχόληση.
Το 2020 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής, Α.Π.Θ. (2009-2011, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019).

Έμμισθος συνεργάτης με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα πλαίσια προγραμμάτων µε θέµα «Ερευνητικές ∆ραστηριότητες της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας » από 01/07/2006 έως 31/12/2015.

Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: α) Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας ΑΠΘ (2014-), β) Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (2004-) και γ) Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (2014-)

Είναι μέλος ένδεκα Επιστημονικών-Ιατρικών Εταιρειών, Επιστημονικών Ομάδων.

Πίνακας  των Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Περιοδικών με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας

(Impact Factor 2017 / IF)

Α.Α Διεθνή Περιοδικά IF N Σύνολο IF
1 Acta Orthopedica Traumatologica Turcica 0.637 1 0.637
2 American Journal of Cancer Research 3.998 2 7.996
3 American Journal of Dermatopathology 1.21 1 1.21
4 American Journal of Otolaryngology 1.046 1 1.046
5 Annals of Oncology 13.926 3 41.778
6 Annals of Translational Medicine 0.000 2 0.000
7 Anticancer Research 1.865 8 14.92
8 Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2.042 1 2.042
9 Archives of Gynecology and Obstetrics 2.236 1 2.236
10 BMC Cancer 3.288 4 13.152
11 Breast 2.951 2 5.902
12 Breast Cancer Research and Treatment 3.605 5 18.025
13 Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2.808 6 16.848
14 Cancer Investigation 2.053 1 2.053
15 Clinical Breast Cancer 2.703 1 2.703
16 Clinical & Εxperimental Dermatology 1.484 1 1.484
17 Clinical & Experimental Medicine 2.787 1 2.787
18 Clinical & Εxperimental Metastasis 3.455 1 3.455
19 European Journal of Clinical Investigation 3.086 1 3.086
20 European Journal of Gynaecological Oncology 0.617 3 1.851
21 European Journal of Inflammation 0.936 1 0.936
22 Hellenic Journal of Cardiology 1.343 1 1.343
23 General Medicine 0.000 1 0.000
24 Hellenic Journal of Nuclear Medicine 1.008 1 1.008
25 Hippokratia 0.403 1 0.403
26 Histology and Histopathology 2.015 2 4.030
27 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 7.36 1 7.36
28 International Journal of Food Microbiology 3.451 1 3.451
29 International Journal of Oral & Maxillofacial surgery 2.164 1 2.164
30 International Journal of  Surgical Pathology 1.188 1 1.188
31 Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 3.282 1 3.282
32 Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 6.217 1 6.217
33 Journal of Neurology 3.783 1 3.783
34 Journal of Neuro-Oncology 3.06 1 3.06
35 Journal of Oncology 4.528 2 9.056
36 Journal of Translational Medicine 4.197 4 16.788
37 Journal of Water and Health 1.352 1 1.352
38 Leukemia & Lymphoma 2.644 1 2.644
39 MEDICAL ONCOLOGY 2.92 1 2.92
40 MOJ Orthop Rheumatol 0.000 1 0.000
41 Oncology 2.262 1 2.262
42 Oncotarget 5.168 2 10.336
43 Oral Oncology 4.636 1 4.636
44 Pathology & Oncology Research 1.935 1 1.935
45 Plos One 2.766 5 13.83
46 Strahlentherapie und Onkologie 2.459 1 2.459
47 Virchows Archiv 2.936 1 2.936
48 World Journal of Gastroenterology 3.3 1 3.3
49 World Journal of Surgical Oncology 1.792 1 1.792
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 85
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (IF) 255.706

 

Πίνακας των περιλήψεων σε Διεθνή Περιοδικά με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας (ImpactFactor)

Α.Α Διεθνή Περιοδικά IF Αριθμός εργασιών (N) Σύνολο IF
1 Annals of Oncology 13.926 10 130.926
2 Anticancer Research 1.865 2 3.73
3 Blood 15.132 1 15.132
4 Cancer Research 9.13 8 73.04
5 EJC Supplements 9.386 2 18.772
6 European Journal of Cancer 7.191 3 21.573
7 Histopathology 3.267 4 13.068
8 Journal of Clinical Οncology 26.303 6 157.818
9 Journal of Thoracic Oncology 10.336 1 10.336
10 Pathologica 0.000 3 0.000
11 Virchows Archiv 2.936 22 64.592
           ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 62
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 508.987

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Ερευνητικές εργασίες 67 90
Case reports 14 27
Letters 4 0
ΣΥΝΟΛΟ 85 117

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart